Folkhögskola i naturskön miljö
Vid Ristafallet i Åre kommun, mitt i en naturskön miljö med närhet till fjällets friska luft ligger en folkhögskola där kursdeltagarna erbjuds att delta i intressanta kurser om bland annat friluftsliv och lära sig om kulturmöten med andra länder.
Hållands folkhögskola startades av ett gäng eldsjälar på 1930-talet. Under det första året, 1938, hade skolan 38 elever. Sedan dess har elevantalet växt och skolan har nu uppemot 150 kursdeltagare. Kursdeltagarna kommer från hela landet och är från 18 år och uppåt. Skolan har utvecklats genom åren och erbjuder idag ett flertal kurser med olika inriktningar. Utbildningen utgår från en helhetssyn på människan och kretsar kring friluftsliv och livsåskådningsfrågor.

Bland kursutbudet finns allmänna kurser i Natur och samhälle, Fjäll- och friluftsliv och U-linjen. På U-linjen ligger fokus på kulturmöten och kulturförståelse. Kursdeltagarna deltar i kultur- och språkstudier med inriktning mot Indien och Tanzania. I kursen ingår en studieresa med praktik till det utvalda landet. Det går också att läsa vid Bibellinjen, där deltagarna kan bearbeta tros- och livsåskådningsfrågor. En kursnyhet är samarbetet med nätverket ”Retreater Jämtland”, där eleverna åker på retreat och upplever naturen under stillhet. Här finns även en förberedande konstskola med inriktning mot måleri.
–Från och med detta läsår finns dessutom en filial nära Avignon i Frankrike, som erbjuder kursen ”Konst- och språkutbildning i Frankrike”, berättar den administrative chefen Torsten Halvarsson.
Skolan har också distanskurser i bland annat broderi och för fjärde året i rad anordnas sommarkurser i olika ämnen.

Torsten har jobbat på Hållands folkhögskola sedan 1977. Bland skolans styrkor framhåller han den speciella folkhögskolepedagogiken som sätter samspel mellan lärare och kursdeltagare i fokus. Flera av deltagarna bor på skolan, vilket givetvis bidrar starkt till en ökad trivsel och god stämning. För många elever blir året på skolan ett minne för livet. Torsten framhåller även gemenskapen och mötet mellan människor som en framgångsfaktor. Folkhögskolan är ett bra alternativ för elever som inte funnit sin plats i i det traditionella gymnasieskolan.
-Vi vill lyfta individen genom kunskap, säger Torsten.
Skolans lärare är duktiga på att möta individerna och se till deras respektive behov. Skolan utmärker sig även genom att ligga i framkant gällande miljöfrågor. Hållands Folkhögskola har bland annat satsat på att installera bergvärme, de källsorterar samt återvinner material som ett led i att värna om miljön, både i ett lokalt och globalt perspektiv.

Hållands Folkhögskola

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0647-665500


Email:
torsten@holland.fhsk.se

Hemsida:
www.hollands.fhsk.se

Adress:
Hållands Folkhögskola
Hålland 290
83010 Undersåke

| 13 SENASTE FÖRETAGEN